Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych

W dzisiejszym wpisie pokazuję jak rozwiązywać równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Jest to najprostszy typ równania różniczkowego I rzędu. Jednak znajomość metody ich rozwiązywania jest często niezbędna do wyznaczania rozwiązań trudniejszych równań różniczkowych. W trakcie nagrania przedstawiam również przykładowe zastosowania równań różniczkowych o zmiennych rozdzielonych w ekonomii.czytaj więcej

Metoda najmniejszych kwadratów

Kolejny wpis z serii zastosowań matematyki w ekonomii. Tym razem omówimy metodę najmniejszych kwadratów. Bardzo popularną metodę służącą między innymi do wyznaczania linii trendu dla danych ekonomicznych. Mając wyznaczoną linię trendu możemy prognozować przyszłe wartości dla rozważanej przez nas wielkości ekonomicznej co już samo w sobie jest ciekawym zagadnieniem.czytaj więcej

Elastyczność funkcji

Kolejny wpis z serii filmików dotyczących podstawowych zastosowań matematyki w ekonomii. Ostatnio mówiliśmy o wartościach krańcowych funkcji jako bezwzględnej mierze zmiany wartości funkcji przy zmianie jej argumentu. Tym razem zamiast bezwzględnej będziemy rozważać względną zmianę wartości funkcji. Informacji na ten temat dostarcza nam elastyczność funkcji.czytaj więcej