Działalność naukowa

Artykuły
Publikacje dydaktyczne
Działalność organizacyjna
Członkowstwo w gremiach naukowych
Linki
Artykuły

 1. S. Baran, Z. Palmowski, Optimizing the expected utility of dividend payments for a Cramér – Lundberg risk process, Applicationes Mathematicae 44 (2017), s. 247-265, DOI: 10.4064/am2333-5-2017
 2. S. Baran, M. Łojewska, S. Szuba, G. Szulik, Ewolucja sprawozdawdzości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, w: Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego, M. Andrzejewski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016
 3. S. Baran, Z. Palmowski, Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga, Zeszyty Kolegium Analiz Ekonomicznych 31/2013, s.27-43

Publikacje dydaktyczne

 • S. Baran, J. Bielawski, M. Kornafel, G. Kosiorowski, G. Szulik, Zbiór zadań z metod numerycznych, W trakcie recenzji.

Działalność organizacyjna

 • Pomoc w organizacji Szóstego Europejskiego Kongresu Matematycznego w Krakowie, w dniach 2 – 7 lipca 2012, (6th European Congress of Mathematics, 6ECM, Cracow, July 2 – 7, 2012), http://www.6ecm.pl
 • Pomoc w organizacji Sesji naukowej pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego.
  • Andrzej Malawski Memorial Session odbyła się w dn. 23 października 2017 r., w sali 13 budynku G, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W ramach sesji odczyty wygłosili: Prof. Oded Stark (University of Bonn, University of Warsaw, Georgetown University), Prof. Jan Werner (University of Minnesota) oraz Prof. Jacek Osiewalski (Cracow University of Economics).
   Program sesji i plakat dostępne są na stronie: www.matematyka.uek.krakow.pl/AMMS.

Członkowstwo w gremiach naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa
  Matematycznego